một. Hồ sơ kiến trúc là gì? Các loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được triển khai thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở mức độ report nghiên cứu và phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc trung tâm là nội dung kiến trúc trong thiết kế trung tâm ở mức độ report phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở mức độ sau thiết kế trung tâm

- Thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế bạn dạng vẽ thi công ở mức độ sau thiết kế trung tâm

- Các hồ sơ thiết kế kiến trúc ở công việc thiết kế khác (nếu mà mang) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với công việc thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư chi tiêu quyết định lúc quyết định đầu tư chi tiêu dự án dự án công trình.

2. Quy nhữngh hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD sở hữu quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao hàm những thành phần phiên bản vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy nhữngh, tỷ trọng phiên bản vẽ theo Tiêu chuẩn chỉnh chỉnh vương quốc TCVN 567một:20một2 về khối hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên phiên bản vẽ phải tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh chỉnh vương quốc TCVN 557một:20một2 về khối hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - phiên kiến trúc - khung tên.

- Cá nhân chịu trách rưới rưới nhiệm về trình độ chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người thay mặt theo pháp lý hoặc người được ủy quyền phải ký, đóng dấu ở trong nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành trách rưới nhiệm thiết kế, với trình độ chuyên môn và chịu trách rưới nát nhiệm tối đa về nội dung và unique của thiết kế kiến trúc, kiểm soát những bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế mà thậm chí là tác giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của tác giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

+ Phải đủ tích điện được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình xây dựng hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, chịu trách nát nát nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì thậm chí thay thế tầm quan trọng chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao hàm những thành phần nào khác?

3.một. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án công trình xây dựng, tình hình, ranh giới lúc đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu mà mang), công trình xây dựng hiện hữu và kiến trúc cảnh sắc xung quanh, phân tích mỗi links giao thông.

- Các bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền cổ công suất, hình khối, đường nét, màu sắc sắc, ánh sáng bên trên chúng ta dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bởi, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế phía bên ngoài, mối tương tác với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh những nội dung quy định

- Các triết lý về giải pháp kết cấu, khối hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị và vận hành vận hành, khai thác

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh chỉnh vận dụng

- Phụ lục những văn phiên bản pháp lý liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc trung tâm

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Các văn bạn dạng theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án công trình xây dựng, tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu mà mang), công trình xây dựng hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối link giao thông.

+ Các phiên bản vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền cổ công suất, hình khối, đường nét, màu sắc sắc, ánh sáng bên trên những phiên bản vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bởi, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên phía ngoài, mối contact với ko gian kiến trúc cảnh sắc chung của khu vực.

- Các bạn dạng vẽ kém chất lượngi pháp kiến trúc kết tương thích với kém chất lượngi pháp kết cấu, khối hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án công trình xây dựng; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Giải pháp thiết kế tổn mặt bởi dự án công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục dự án công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh chỉnh vận dụng

- Phụ lục những văn phiên bản pháp lý liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc trung tâm.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phải thích ứng với họa đồ thiết kế trung tâm được cấp mang thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phải làm rõ những thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, những đo lường và tính toán rõ rệt về kỹ thuật để sản xuất, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, phiên maps tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bởi: thể hiện những hạng mục dự án công trình xây dựng chi tiêu xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, cải tạo, chỉnh trang bên trên trung tâm tình trạng khu đất, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định những lối vào, lối ra và phân luồng giao thông, những chỉ tiêu kỹ thuật về diện tích S khu đất phân tích, diện tích S xây dựng. tỷ trọng xây dựng, tổng diện tích S sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích S những hạng mục, số tầng, khối hệ thống giao thông nội bộ, xác định ranh giới và xác định những công trình xây dựng ngầm

- Các phiên bản vẽ xác định dự án công trình, mặt bởi những tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền cổ và tổ chức ko gian

- Các phiên bản vẽ minh bọn họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế phía bên ngoài cơ phiên bản

- Các bạn dạng vẽ kích thước, thống kê những loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích S, ko sử dụng vật liệu, color sắc kiến trúc mặt đứng, khu dọn dẹp, ốp lát sàn, gianh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ dự án công trình phụ trợ và bên phía ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ những đo lường và tính toán cbọn họn lựa phương án kỹ thuật, dây chuyền cổ công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ những thông số kỹ thuật mà bạn dạng vẽ ko thể hiện hết và đảm bảo đủ trung tâm để lập tổng dự trù dự án công trình và thiết kế xây dựng.

- Các nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án công trình xây dựng; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Giải pháp thiết kế tổng mặt bởi công trình xây dựng, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục những quy chuẩn chỉnh chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh chỉnh vận dụng

+ Phụ lục những văn phiên bản pháp lý liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc trung tâm.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của doanh nghiệp dạng vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc phiên bản vẽ thi công phải thích ứng thiết kế trung tâm, thiết kế kỹ thuật được cấp mang thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phải thể hiện rõ nét toàn bộ những cơ quan của cô ấyng trình, những cấu trúc với toàn bộ những kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ những nội dung hướng dẫn vào phiên bản vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Các phiên bản vẽ quy định 

+ Chi tiết kết cấu những bộ phân công trình xây dựng

+ Chi tiết những cơ quan dự án công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, bồn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng cảnh sắc; ốp lát hè, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn kèm dự án công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Giải thích ko hề thiếu những nội dung mà phiên bản vẽ ko thể hiện được đơn vị thi công xây dựng triển khai tuân thủ theo đúng thiết kế, những hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo những nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế trung tâm.

+ Các nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế phía bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên phía trong ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ chi tiêu với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình hình, mặt bởi vị trí ko gian thiết kế thiết kế bên phía trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những ko gian tính năng khác.

+ Các mặt bởi, mặt đứng triển khai, lát sàn, sắp xếp thiết kế phía bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết những mẫu đồ đạc thiết kế phía bên trong, trang thiết bị

+ Các phiên bản vẽ phối cảnh minh chúng taa

- Thuyết minh gồm: gianh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng dẫn nhà thầu thi công xây dựng triển khai tuân theo thiết kế, quy trình kỹ thuật BH, duy trì.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế phía bên ngoài, kiến trúc phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên phía ngoài, kiến trúc cảnh sắc được lập riêng, ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ chi tiêu với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng cảnh sắc, mặt bởi, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên phía ngoài, sân vườn.

+ Các ví dụ kiến trúc, loại cây xanh, bồn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên phía ngoài, lối đi, hồ nước, ko sử dụng vật liệu liên quan tới thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế phía bên ngoài, sân vườn, thống kê, ko sử dụng thông số kỹ thuật kỹ thuật những thiết bị lắp đặt.

+ Các bạn dạng vẽ phối cảnh tổng sân vườn, ví dụ, điểm nổi trội, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: gianh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những thiết bị, hướng dẫn nhà thầu thi công xây dựng tiến hành tuân theo thiết kế, quy trình kỹ thuật BH, duy trì.